Ecel nedir?

Sözlükte “önceden tespit edilmiş zaman ve süre” anlamına gelen ecel, terim olarak "insan hayatı ve diğer canlılar için belirlenmiş süreyi ve bu sürenin sonunu" ifade eder. Her ferdin ve toplumun bir eceli vardır. Ecel tek olup Allah’ın kaza ve kaderiyledirecel

ecel

İnsanları dirilten, rızıklandıran ve ölümlü kılan Allah olduğundan, eceli belirleyen de odur. “Aranızda ölümü takdir eden biziz...” (Vakıa suresi, 60. ayet.) ayeti bu hususu ortaya koymaktadır. Kur’an-ı Kerim ayetlerinden anlaşıldığına göre ecel ne vaktinden önce gelebilir ne de geciktirilebilir: “Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler.” (A`raf suresi, 34. ayet; Yunus suresi, 49. ayet.) “Allah eceli geldiğinde hiçbir kimse için erteleme yapmaz...” (Münafikun suresi, 11. ayet.)

Sözlükte "ecel" ne demek?

1. Yaşamın sonu, ölüm zamanı

Ecel kelimesinin cümle içinde kullanımı

Vaktinize hazır olun / Ecel vardır gelir bir gün.

- Yunus Emre

Ecel kelimesinin ingilizcesi

n. death, fate, ending, the other end of the road

Köken: Arapça